Pár slov o našem Domovu

 

Původní objekt zámku nabízí netradiční možnost využívat zámecký park a starobylou kapli.  V letech 1999 - 2002 proběhla rozsáhlá rekonstrukce areálu, při které byly přistavěny moderní budovy pro ubytování, rehabilitaci a terapie. Zařízení je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje. Domov pro osoby se zdravotním postižením se nachází v malé obci Osek nedaleko města Strakonice.

 

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením (mentálním a kombinovaným), u kterých jejich stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a soběstačnost. Dospělí lidé ve věku od 18 let.

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

Jde zejména o:

 • osoby, jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují pravidla Domova, ohrožují sebe a ostatní klienty, vyžadují nebo potřebují stálou osobní asistenci)
 • osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, apod.)
 • osoby s chronickým infekčním onemocněním
 • osoby, u nichž nebylo diagnostikováno mentální postižení

 

Poslání Domova:

Posláním služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek je posilovat sociální začleňování klientů a předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Posláním je poskytovat služby na základě individuálních potřeb klientů a poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci z důvodu, že těmto osobám nelze zajistit potřebnou pomoc a podporu v přirozeném sociálním prostředí. Poslání je zaměřeno na rozšíření osobních možností uživatelů, na podporu zachování a dodržení dosavadního způsobu života, na podporu využívání všech veřejných institucí, využívání přirozených vztahových vazeb a zapojení klientů do místního společenství a společného života.

 

Cíle poskytované služby:

 • Nabízet klientům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti.
 • Zajištění kvalitní a profesionální služby, která umožňuje klientům jejich maximální přiblížení k běžnému způsobu života.
 • Podpora samostatného rozhodování klientů o vlastním životě, zapojení klientů do veřejného života.
 • Poskytování ubytování pro klienty, které se co nejvíce přizpůsobuje domácímu prostředí a vytvářet tak podmínky pro zachování důstojného života klientů.
 • Zajištění potřebných poznatků a dovedností pro začlenění klientů a jejich uplatnění na trhu práce.
 • Zabezpečení kvalitní zdravotní péče a přiměřená rehabilitace.

 

Zásady poskytované služby:

 • Služby jsou poskytovány na základě požadavků klienta a jeho individuálních potřeb
 • Dodržování práv a respektování osobnosti klienta
 • Ochrana osobních údajů klientů a zachování mlčenlivosti
 • Poskytované služby zabezpečují rovnost a partnerství
 • Profesionální poskytování služby

 

Foto


Přidejte svůj komentář

 Jméno, přezdívka, nebo třeba +++ ;-) :
 E-mail (nemusíte vyplňovat):
 Přidejte svůj komentář ( nebo cokoliv co máte na srdci )
 úsměv spiklenecké mrknutí řehot hlasitý smích úšklebek neutrální výraz smutek pláč naštvání stydí se brýle
 údiv vyplazuje jazyk cože polibek andílek palec tučně  kurzíva  podtrženě  

Komentáře


Přidáno 18.11.2014 v 22:30
Eva Martincová: - email
Moc děkuji, že mám možnost se podívat na fotky akcí které děláte pro vaše klienty. U vás žijí sourozenci Emil a Zdeněk Eisenkolbovi. Jsou to moji bratři. Jsem ráda když je na fotkách vidím. Díky Eva Martincováúsměv

FotoPár slov o našem Domovu

Tradice poskytování sociálních služeb zde začala už v roce 1955.

 


FotoModerní budovy

Celý areál DOZP Osek prošel v letech 1999-2002 rozsáhlou přestavbou. 
Tento web používá soubory cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací