JAK POŽÁDAT O PŘIJETÍ DO DOZP OSEK

Jako první je třeba vyplnit Žádost o umístění, která je ke stažení na našich webových stránkách

Na požádání Vám jí zašleme nebo je k vyzvednutí přímo v našem zařízení u sociální pracovnice.

 

 • K žádosti o umístění přiložíte (originál nebo kopii)
  1. zdravotní posudek od praktického lékaře
  2. rozsudek o omezení svéprávnosti nebo listinu opatrovníka
  3. poslední výměru invalidního důchodu
  4. rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči

 

 • Žádost o umístění je potřeba odeslat na adresu

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek

Osek 1

386 01  Strakonice

 

 • Po obdržení vyplněné Žádosti o umístění a splnění cílové skupiny Vás sociální pracovnice kontaktuje a domluví si osobní schůzku u Vás nebo v našem areálu, který si můžete při této příležitosti prohlédnout. Dále budete informováni o
 • právech a povinnostech
 • finančních záležitostech
 • úhradách za pobyt a péči v zařízení
 • potřebných administrativních podkladech
 • návštěvách v našem zařízení
 • dočasných pobytech mimo zařízení
 • možnostech přinesení si osobních věcí
 • evidenci osobních věcí
 • možnostech podávání stížností

 

Se sociální pracovnicí sladíte Vaše požadavky, očekávání a osobní cíle budoucího uživatele služby s možnostmi poskytovatele.

 

 • Po důkladném šetření Vašeho požadavku bude Žádost o umístění (i se svými přílohami) s doporučením sociální pracovnice předána k posouzení praktickému lékaři DOZP Osek.

 

 • Na základě Vašeho požadavku (vyplněná Žádost o umístění), záznamu ze šetření sociální pracovnice a posudku lékaře rozhodne ředitel DOZP Osek o přijetí či nepřijetí nového uživatele.

V případě naplněné kapacity Vaši žádost zařadíme do pořadníku čekatelů a budeme Vás kontaktovat při uvolnění vhodného místa. Veškeré Vaše další dotazy zodpoví sociální pracovnice DOZP Osek Jana Zdeňková DiS., tel. 383 411 013 nebo Bc. Pavla Zubalová, tel. 383 411 011, či osobně na výše uvedené adrese v době od 6:15 hod. do 14:45 hod. (osobní návštěvu je nutno domluvit předem), emailové adresy: zdenkova@dozp-osek.cz, zubalova@dozp-osek.cz

FotoPár slov o našem Domovu

Tradice poskytování sociálních služeb zde začala už v roce 1955.

 


FotoModerní budovy

Celý areál DOZP Osek prošel v letech 1999-2002 rozsáhlou přestavbou. 
Tento web používá soubory cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací